გაზიარება:

რეგიონული თეატრების სპექტაკლების ტელე ვერსია  

 

ავტორი: ნერონ აბულაძე