გაზიარება:

 "სტუდია Rec"-ის  მიერ მომზადებული საგამოძიებო ფილმების ციკლი 

ფილმი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთრეში თვეში ერთხელ განთავსდება