გაზიარება:

ეფექტური სოფლის მეურნეობის წარმოება შესაბამისი უნარებისა და ცოდნის შეძენით არის შესაძლებელი. თანამედროვე ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად ზრდის წარმოებული პროდუქტის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მაჩვენებლებს და შესაბამისად ზრდის ფერმერის შემოსავლებსაც. ჩვენ გასწავლით, თუ როგორ შეიძლება ეფექტური აგრო ბიზნესის წარმოება! ნახეთ გადაცემა "აგრო ბიზნესი", თვეში ორჯერ, ხუთშაბათობით, 21:40 საათზე.

პროექტი ხორციელდება ''ENPARD - Ajara''-ს პროექტის ფარგლებში, გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

ავტორი - ფირუზ ბოლქვაძე
წამყვანი - ლანა ჯაფარიძე
რეჟისორი - გიორგი მურვანიძე
კონსულტანტი - ლაშა კომახიძე
ფინანსური კონსულტანტი - ეთერ სახოკია
ქრონომეტრაჟი - 40 წთ.