გაზიარება:

გადაცემაში არტ ექსპრესი - კულტურის და ხელოვნების საკითხებს ეხება. წარმოჩენილია ამ სფეროში არსებული პოზიტიური და პრობლემური მხარეები.  ხელოვნების სხვადასხვა დარგის სპეციფიკა და განვითარებისთვის აუცილებელი პირობები.