გაზიარება:

 ისწავლე საქართველოსთვის • Ajara tv-ზე

ჩვენი მიზანია სხვადასხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო სისტემის კვლევა, - დასავლური ქვეყნების გამოცდილებასა და მიღწევებზე დაკვირვება. ამ საკითხების გამორკვევაში საზღვარგარეთ გაცვლითი პროგრამით მყოფი ქართველი სტუდენტები გვეხმარებიან.