გაზიარება:

დოკუმენტური ფილმები ზღვისპირა ქალაქიდან... 

სალომე მოკლე დოკუმენტურ ფილმებს საინტერესო ისტორიებზე, ადამიანებსა და მოვლენებზე იღებს.