სხდომა უსკოში

26 ოქტომბერი 2016, 00:00 1384 ნახვა

73-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი პირები და წევრები, თანამდებობრივ სარგოს მიიღებენ. კომისიის წევრებს და ხელმძღვანელ პირებს ანაზღაურება სამუშაო დღეების მიხედვით მიეცემათ.  უსკოში ასევე იმსჯელეს ამავე მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის არასამუშაო დროის და ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების შესახებაც. დღეს არჩევნების მეორე ტურში დამატებითი დამკვირვებლების დარეგისტრირების ვადა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ეწურებათ. 

ამავე კატეგორიაში