დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა - სახალხო დამცველის ანგარიში

25 ოქტომბერი 2016, 00:00 2512 ნახვა

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველმა სპეციალური ანგარიშს აქვეყეს. მასში განხილულია ანტიდისკრიმინაციული კანონში არსებული ხარვეზები. საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა 113 საქმე შეისწავლა, შეიმუშავა 12 რეკომენდაცია, 4 ზოგადი წინადადება და 6 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება. განცხადებების ყველაზე მეტი 19% პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების ნიშნით სავარაუდოდ დისკრიმინაციის ფაქტს ეხებოდა. რელიგიის საფუძვლით დისკრიმინაციის შესახებ განმცხადებელთა 17%  Dდაობს.  ეროვნულ-ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციას 14% ეხებოდა.  

ამავე კატეგორიაში