ყოფილი მოსამართლე საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლედ დანიშვნის წესს ასაჩივრებს

11 ივნისი 2019, 15:22 817 ნახვა

საკონსტიტუციო სასამართლომ  ყოფილი მოსამართლის სარჩელის არსებითად  განხილვა დაიწყო. ნანა წულაძე საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსამართლედ დანიშვნის წესს ასაჩივრებს. გასაჩივრებულია  „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის ის ნორმა, რომლის მიხედვით, პირის მოსამართლედ დანიშვნის წინაპირობას წარმოადგენს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრული სასწავლო კურსის გავლა. ამასთან, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან თავისუფლდება ყოფილი მოსამართლე, რომელიც თანამდებობაზე განწესებული იყო კონკურსის და არა დანიშვნის წესით.მოსარჩელე არის ყოფილი მოსამართლე, რომელიც 1995 წელს კონკურსის გარეშე განწესდა თანამდებობაზე.

შესაბამისად, მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებლად მას სჭირდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრული სასწავლო კურსის გავლა. მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ მისთვის მოსამართლის თანამდებობის დასაკავებლად იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სასწავლო კურსის გავლის დავალდებულება არღვევს სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების კონსტიტუციურ უფლებას. ამავე დროს, იგი მიიჩნევს, რომ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში იმყოფება იმ ყოფილ მოსამართლეებთან მიმართებით, რომლებიც თანამდებობაზე კონკურის წესით განწესდნენ და შესაბამისად, თავისუფლდებიან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან. საქმეს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი.

თამუნა გაზდელიანი
ჟურნალისტი

ამავე კატეგორიაში