04 ივლისი 2019, 17:15 7715 ნახვა

აქციის მე-15 დღეს მუსიკოსები ერთიანდებიან ოკუპაციის წინააღმდეგ.

#სირცხვილია პროტესტი გრძელდება. აქციის მე-15 დღეს მუსიკოსები ერთიანდებიან ოკუპაციის წინააღმდეგ.
 #ჩართვა გიგა მაქარაშვილი, თათუშა არველაძე

 #იუნისეფი რა საკითხებს მოიცავს გაეროს 2006 წლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია?.
 #სტუმარი მაგდა მარუაშვილი