07 ოქტომბერი 2017, 00:00 1937 ნახვა

ზურაბ ქავთარაძე მხ/ფ ''ყურმოკრული ამბავი''