ბაზელის, როტერდამის და სტოკჰოლმის კონვენციების მხარეთა კონფერენცია - ჟენევა - გარემოსდაცვა

13 ივნისი 2022, 19:07 7350 ნახვა

ბაზელის, როტერდამის და სტოკჰოლმის კონვენციების მხარეთა კონფერენცია - ჟენევა - გარემოსდაცვა

1 კვირაა დაიწყო და 17 ივნისამდე გაგრძელდება  . ჟენევაში, გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) და ბაზელის, როტერდამისა და სტოკჰოლმის კონვენციების სამდივნოს მიერ ორგანიზებული ბაზელის, როტერდამის და სტოკჰოლმის კონვენციების მხარეთა კონფერენციია, ასევე „2016-2030 წლების ნარჩენების მართვის ეროვნულ სტრატეგიაში დამატებებისა და 2022-2026 წლის ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის პროექტიშემუშავდაკავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC Caucasus) და გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის (UNEP) მონაწილეობით.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს - ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ალვერდ ჩაქსელიანი საუბრობს გადაცემაში ჟენევიდან, გვპასუხობს ყველა დასმულ კითხვაზე.