კვირა 16, დეკემბერი 2018
ტელესპექტაკლი

რეგიონული თეატრების სპექტაკლების ტელე ვერსია  

 

ავტორი: ნერონ აბულაძე