კვირა 25, ივნისი 2017
ART ექსპერტი

კულტურულ ცხოვრებაში არსებული პოზიტიური და პრობლემური მხარეები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის სპეციფიკა, მისი არსებობისა და განვითარებისთვის აუცილებელი პირობები, კულტურისა და საზოგადოების ურთიერთმიმართების საკითხები - გადაცემაში ART ექსპერტი.

 გვიყურეთ ყოველ ორშაბათს, 18.30 საათზე.

წამყვანი - ხათუნა მანაგაძე
პროდიუსერი - სოფო შაიშმელაშვილი
ქრონომეტრაჟი - 45-50 წთ.


ვიდეოები