სამშაბათი 23, აპრილი 2019
ART ექსპერტი

კულტურულ ცხოვრებაში არსებული პოზიტიური და პრობლემური მხარეები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის სპეციფიკა, მისი არსებობისა და განვითარებისთვის აუცილებელი პირობები, კულტურისა და საზოგადოების ურთიერთმიმართების საკითხები - გადაცემაში ART ექსპერტი.

 გვიყურეთ ყოველ პარასკევს 22:00 საათზე.

წამყვანი - ხათუნა მანაგაძე
პროდიუსერი - სოფო შაიშმელაშვილი
ქრონომეტრაჟი - 45-50 წთ.


ვიდეოები

გადაცემა VIII / პირველი  ნაწილი - კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა, ხელოვანთა ხელშეწყობა და მრავალი სხვა საინტერესო პროგრამა და სხვა საინტერესო პროექტები და პროგრამები ...მერია ხელოვანთა გვერდით, რამდენად ჩართულია ჩვენი საზოგადოება შემოქმედებითი იდეების განხორციელბის პროცესში? -გადაცემის სტუმარი მერიის კულტურის დეპარტამენტების უფროსი ლამზირა ბოლქვაძე
მეორე ნაწილი - ბავშვობისდროინდელი მუსიკალური შთაბეჭდილებებით სავსე ცხოვრება.  მუსიკალური სკოლა-სტუდია, რომელი გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა და დღესაც აგრძელებს არსებობას. ყველაზე განსხვავებული და კრეატიული პირველი ჯგუფი ... აქედან იწყება სტუდიის ისტორია. სოფო ხალვაში და ანა ქასრაშვილი სტუმრად გადაცემაში.
03, ივლისი 2017 გადაცემა VIII / პირველი ნაწილი - კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა, ხელოვანთა ხელშეწყობა და მრავალი სხვა საინტერესო პროგრამა და სხვა საინტერესო პროექტები და პროგრამები ...მერია ხელოვანთა გვერდით, რამდენად ჩართულია ჩვენი საზოგადოება შემოქმედებითი იდეების განხორციელბის პროცესში? -გადაცემის სტუმარი მერიის კულტურის დეპარტამენტების უფროსი ლამზირა ბოლქვაძე მეორე ნაწილი - ბავშვობისდროინდელი მუსიკალური შთაბეჭდილებებით სავსე ცხოვრება. მუსიკალური სკოლა-სტუდია, რომელი გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა და დღესაც აგრძელებს არსებობას. ყველაზე განსხვავებული და კრეატიული პირველი ჯგუფი ... აქედან იწყება სტუდიის ისტორია. სოფო ხალვაში და ანა ქასრაშვილი სტუმრად გადაცემაში.