ხუთშაბათი 27, აპრილი 2017
რუსთველის სამყარო

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრის მიერ მომზადებული სასწავლო-შემეცნებითი გადაცემების ციკლი ''რუსთველის სამყარო'' თამაზ კვაჭანტირაძესთან ერთად.