პარასკევი 22, სექტემბერი 2017

ტელეპროგრამა

 • 08:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10  ანიმაცია
 • 09:50  დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 11:00 „ვებ-სიახლეები“ 
 • 11:10 დოკუმენტური ფილმი  
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „ბიბლიოთეკა“   (გ/ჩ)
 • 13:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 14:30  საავტორო დოკ/ფილმი „უკანასკნელი მოციქული“(გ/ჩ) 
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30  ტელესპექტაკლი (გ/ჩ)
 • 16:45  მხატვრული ფილმი  „დღის 1 საათი“ 
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30  თოქ-შოუ  „არტ-ექსპერტი“ 
 • 19:15 დოკუმენტური ფილმი
 • 20:00 თოქ-სოუ „ჰეშტეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:45 „რეკომენდაცია“
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“   
 • 21:40 თოქ-შოუ „ სპორტკლუბი“
 • 22:20  მხატვრული ფილმი „მძარცველები“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05სერიალი „მე-XIII“
 • 00:50 მუსიკა
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 01:35რადიო FM 104,5
 • 8:00  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10  ანიმაცია
 • 09:20  დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 11:00 „დილის ტალღა“( სიუჟეტები)
 • 11:10  თოქ-შოუ „ჰეშტეგი“(გ/ჩ)
 •  12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 თოქ-შოუ  „არტ-ექსპერტი“(გ/ჩ)
 • 13:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 14:30 თოქ-შოუ  „სპორტკლუბი“  (გ/ჩ)  
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 საავტორო დოკუმენტური ფილმი  (გ/ჩ)
 • 16:00 მხატვრული ფილმი  „რებეკა“
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18: 30 „მე ვარ ფერმერი“ (გ/ჩ)
 • 19:00 სტუდია „მონიტორის“ პროექტი
 • 19:15  დოკუმენტური ფილმი 
 • 20:00 თოქ-შოუ „ჰეშტეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:45 „რეკომენდაცია“   
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“ 
 • 21:40 „რჩეული ფრაგმენტები“ (გ/ჩ)
 • 21:50 „ოქროს ფონდი“
 • 22:00  „ანარეკლები“    
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 სერიალი „მე-XIII“
 • 00:50 კონცერტი (Dჭ)
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 01:35რადიო FM 104,5

 

 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:50  დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 11:00 „რე-ქავერი“ 
 • 11:10  თოქ-შოუ „ჰეშტეგი“(გ/ჩ)
 •  12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „მე ვარ ფერმერი“ (გ/ჩ)
 • 13:00   დოკუმენტური ფილმი                              
 • 14:30 „პროექცია“ (გან)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „რჩეული ფრაგმენტები“ (გ/ჩ)
 • 15:40„ბიბლიოთეკა“   (გ/ჩ)
 • 16:25 მხატვრული ფილმი  “ბოლო ამოსუნთქვა“ 
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30“ბუნების კანონი“
 • 19:00 „სცენა“       
 • 19:35  დოკუმენტური ფილმი 
 • 20:00 თოქ-შოუ „ჰეშტეგი“
 • 20:30საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:45 „რეკომენდაცია“  
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 22:00 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ-შოუ „ახალი სივრცე“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05სერიალი „მე-XIII“
 • 00:45 
 • 01:25 მუსიკა
 • 01:50 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 01:55 რადიო FM 104,5
 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:50  დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 11:00 „დილის ტალღა“( სიუჟეტები)
 • 11:10  თოქ-შოუ „ჰეშტეგი“(გ/ჩ)
 •  12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „ბუნების კანონი“ (გ/ჩ)  
 • 13:00  დოკუმენტური ფილმი       
 • 14:30 „ერთი დღე სოფელში“ (გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „სცენა“ (გ/ჩ)
 • 16:00 მხატვრული ფილმი „მარწყვის მინდორი“ 
 • 18:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30  „უცხო სუნელი“
 • 19:00 „ეთნოფორი“
 • 19:30 დოკუმენტური ფილმი
 • 20:00 თოქ-შოუ „ჰეშტეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:45 „რეკომენდაცია“  
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 22:00 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ-შოუ „ახალი სივრცე“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05  სერიალი „მე-XIII “
 • 00:40 
 • 01:25 მუსიკა
 • 01:50 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 01:55რადიო FM 104,5
 • 8:00  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:50 დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 11:00 „რე-ქავერი“
 • 11:10 თოქ-შოუ „ჰეშტეგი“  (გ/ჩ)
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:30 „უცხო სუნელი“ (გ/ჩ)  
 • 13:00 დოკუმენტური ფილმი 
 • 14:30 საავტორო დოკუმენტური ფილმი „“(გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „ეთნოფორი“(გ/ჩ) 
 • 16:00  მხატვრული ფილმი „ბონი და კლაიდი“    
 • 18:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 „იმპულსი“
 • 19:00 „ევრომაქსი“ (გ/ჩ)
 • 19:30  დოკუმენტური ფილმი 
 • 20:00 თოქ-შოუ „ჰეშტეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:45 „რეკომენდაცია“  
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 22:00 პოლიტიკური თოქ-შოუ „ფაქტორი“  
 • 23:30 დოკუმენტური ფილმი
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 სერიალი „მე-XIII “ 
 • 00:50 კონცერტი (Dჭ)
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 01:35რადიო FM 104,5
 • 8:00   საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:15 „პროექცია“(გ/ჩ)
 • 10:00 „დილის ტალღა“
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „იმპულსი“(გ/ჩ)
 • 13:00 მხატვრული ფილმი   „მოსალოდნელია მოღრუბლულობა“ 
 • 14:40 „ბუნების კანონი“ (გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „მე ვარ ფერმერი“(გან)
 • 15:50 მხატვრული ფილმი „ოზის ჯადოქარი“ 
 • 17:30 „სცენა“ (გ/ჩ)
 • 18 :00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 „ერთი დღე სოფელში“                    
 • 19:00   „რჩეული ფრაგმენტები“    
 • 19:10 ჰეშტეგი“ -ს სიუჯეტები
 • 19:25 ტელესპექტაკლი
 • 21:00 თოქ-შოუ  „მთავარი  აჭარაში“  
 • 22:00 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ-შოუ „ახალი სივრცე“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 „თეთრი კვადრატი“       
 • 00:50 მხატვრული ფილმი „ლონდონი“
 • 02:25 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 02:30 რადიო FM 104,5
 • 08:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:15 „ერთი დღე სოფელში“ (გ/ჩ)
 • 10:00 „დილის ტალღა“
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 დოკუმენტური ფილმი „ასპარეზი“ 
 • 13:00 ანიმაციური ფილმი „ფიფქია და 7 ჯუჯა“
 • 14:40 „უცხო სუნელი“ (გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „თეთრი კვადრატი“ (გ/ჩ)  
 • 17:30 „ეთნოფორი“ (გან)
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 „რჩეული ფრაგმენტები“ 
 • 18:40 დოკუმენტური ფილმი
 • 19:10 ჰეშტეგი“ -ს სიუჯეტები
 • 19:25„ევრომაქსი“
 • 20:15 „ბიბლიოთეკა“
 • 21:00  ანალიტიკური თოქ-შოუ  „კვირის მთავარი“                    
 • 21:45 „პროექცია“
 • 22:15 საავტორო დოკუმენტური ფილმი   
 • 23:00 დოკუმენტური  ფილმი  
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05  „ანარეკლები“ (გ/ჩ)
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 01:35 რადიო FM 104,5