შაბათი 22, სექტემბერი 2018

ტელეპროგრამა

 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:05 ანიმაცია 
 • 09:00 „რადიოვიზია“ 
 • 11:00 „ევრომაქსი“  (DW  პროექტი)   (განმეორებითი ჩვენება)  
 • 11:30 „უცხო სუნელი“ (განმეორებითი ჩვენება)
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:15 “ბუნების კანონი“
 • 12:30 სერიალი „დიასახლისი“     
 • 14:10 „BBC”-ის დოკ/ფილმი  (განმეორებითი ჩვენება)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:25 ქართული მხ/ფილმი 
 • 17:00 საავტორო დოკ/ფილმი „არტეფაქტი“
 • 17:30 „არტ 21“ (DW  პროექტი)   
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:45  „რჩეული ფრაგმენტები“
 • 19:00  „#ჰეშთეგი“    
 • 20:00 ახალი ამბები მოკლედ
 • 20:05 „BBC”-ის დოკ/ფილმი  
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“   
 • 22:00 „სპორტკლუბი“  
 • 23:00 „აკვარიუმი“ 
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 მხატვრული ფილმი  “სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე“  
 • 02:00 „#ჰეშთეგი“      (განმეორებითი ჩვენება)
 • 02:45 „ევრომაქსი“  (DW  პროექტი)   (განმეორებითი ჩვენება)  
 • 03:15 მხ/ფილმი (კლასიკა)“ქალი და მამაკაცი“ 
 • 05:00საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 05:05 რადიო FM 104,5
 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:05  ანიმაცია 
 • 09:00 “ რადიოვიზია“  
 • 11:00 „არტ 21“ (DW  პროექტი)  (განმეორებითი ჩვენება)  
 • 11:30 საავტორო დოკ/ფილმი „არტეფაქტი“ (განმეორებითი ჩვენება)
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:15 „ვემსახურები საქართველოს“
 • 12:30 სერიალი „დიასახლისი“  
 • 14:10 „BBC”-ის დოკ/ფილმი  (განმეორებითი ჩვენება)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:25 ქართული მხ/ ფილმი   
 • 17:00  „მე ვარ ფერმერი“    
 • 17:30 „გლობალ 3 000“  (DW  პროექტი)   
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18: 45  „რჩეული ფრაგმენტები“ 
 • 19:00  „#ჰეშთეგი“         
 • 20:00 ახალი ამბები მოკლედ
 • 20:05 „BBC”-ის დოკ/ფილმი   
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“   
 • 22:00 „ანარეკლები“ 
 • 23:00 „აკვარიუმი“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 მხატვრული ფილმი „ჩანაცვლება“ 
 • 01:40 „„#ჰეშთეგი“     (განმეორებითი ჩვენება)
 • 02:15 „ევრომაქსი“  (DW  პროექტი)   (განმეორებითი ჩვენება)  
 • 02:35 მხ/ფილმი (კლასიკა) „ჩემი ბიძია“ 
 • 04:35საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 04:40 რადიო FM 104,5
 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:05  ანიმაცია  
 • 09:00  “ რადიოვიზია“  
 • 11:00  „გლობალ 3 000“  (DW  პროექტი) (განმეორებითი ჩვენება)  
 • 11:30 „მე ვარ ფერმერი“ (განმეორებითი ჩვენება)
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:15 დოკ/ფილმი  „გენიალური ტვინები“
 • 12:30  სერიალი  „დიასახლისი“
 • 14:10 „BBC”-ის დოკ/ფილმი  (განმეორებითი ჩვენება)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:25 ქართული მხატვრული ფილმი  
 • 17:00  „სცენა“
 • 17:30  „ვიდრე ხვალ“  (DW  პროექტი)   
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:45 „რჩეული ფრაგმენტები“ 
 • 19:00 „#ჰეშთეგი“    
 • 20:00 ახალი ამბები მოკლედ
 • 20:05 „BBC”-ის დოკ/ფილმი   
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 22:00  საავტორო დოკ/ფილმი 
 • 23:00 „აკვარიუმი“  
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 მხატვრული ფილმი  „ორი ღამის სიყვ არული“
 • 01:35 „#ჰეშთეგი“(განმეორებითი ჩვენება)
 • 02:05 „ევრომაქსი“  (DW  პროექტი)   (განმეორებითი ჩვენება)  
 • 02:30 მხ/ფილმი (კლასიკა)“თავგადასავალი“ 
 • 04:15საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 04:20 რადიო FM 104,5
 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:05 ანიმაცია  
 • 09:00 „რადიოვიზია“
 • 11:00 „ვიდრე ხვალ“  (DW  პროექტი) (განმეორებითი ჩვენება)
 • 11:30 „სცენა“ (განმეორებითი ჩვენება)
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:15 „ბუნების კანონი“   
 • 12:30  სერიალი  „დიასახლისი“ 
 • 14:10 „BBC”-ის დოკ/ფილმი  (განმეორებითი ჩვენება)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:25  ქართული მხატვრული ფილმი   
 • 17:00  „ეთნოფორი“
 • 17:30 „კარგ ფორმაში“  (DW  პროექტი)   
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:45  „რჩეული ფრაგმენტები“ 
 • 19:00 „#ჰეშთეგი“    
 • 20:00 ახალი ამბები მოკლედ
 • 20:05 „BBC”-ის დოკ/ფილმი   
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 22:00 საავტორო დოკ/ფილმი
 • 23:00 „აკვარიუმი“ 
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 მხატვრული ფილმი  „ემიგრანტი“  
 • 01:55 „#ჰეშთეგი“     (განმეორებითი ჩვენება)
 • 02:35 „ევრომაქსი“  (DW  პროექტი)   (განმეორებითი ჩვენება)  
 • 03:00 მხ/ფილმი (კლასიკა) „მივიწყებულ წინაპართა აჩრდილები“ 
 • 04:35საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 04:40 რადიო FM 104,5
 • 8:00  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:05 ანიმაცია 
 • 09:00 „რადიოვიზია“
 • 11:00 „კარგ ფორმაში“  (DW  პროექტი) (განმეორებითი ჩვენება)
 • 11:30 „ეთნოფორი“ (განმეორებითი ჩვენება)
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:15 დოკ/ფილმი „გენიალური ტვინები“
 • 12:30 სერიალი „დიასახლისი“
 • 14:10 „BBC”-ის დოკ/ფილმი  (განმეორებითი ჩვენება)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:25 ქართული  მხატვრული ფილმი  
 • 17:00 „უცხო სუნელი“
 • 17:30 „ევრომაქსი“  (DW  პროექტი)    
 • 18:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:45  „რჩეული ფრაგმენტები“ 
 • 19:00  „#ჰეშთეგი“            
 • 20:00 ახალი ამბები მოკლედ
 • 20:05 „BBC”-ის დოკ/ფილმი   
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 22:00 „არტ-ექსპერტი“
 • 23:00 მხატვრული ფილმი
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 მხატვრული ფილმი „ფერადკანიანი გოგონებისთვის” 
 • 02:05 „#ჰეშთეგი“     (განმეორებითი ჩვენება)
 • 3:00 „ევრომაქსი“  (DW  პროექტი)   (განმეორებითი ჩვენება)  
 • 03:30 მხ/ფილმი (კლასიკა) „ნუ მოკლკავ ჯაფარას“ 
 • 05:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 05:40 რადიო FM 104,5 

 

 • 9:00   საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 09:05 DW პროექტი 
 • 09:30 „პროექცია“ (განმეორებითი ჩვენება)
 • 10:00 „დილის ტალღა“ 
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:15 “ბიბლიოთეკა“(განმეორებითი ჩვენება)
 • 12:45 სათავგადასავლო დოკ/ფილმი    
 • 13:15 საბავშვო ფილმი  
 • 14:40 „ბუნების კანონი“ (განმეორებითი ჩვენება)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:25 მხატვრული ფილმი   „ეს მშვენიერი ფანტასტიკური“
 • 17:00 „არტ-ექსპერტი“  (განმეორებითი ჩვენება)
 • 17:30 ქართული მხატვრული ფილმი (განმეორებითი ჩვენება)
 • 19 :00 „მთავარი შაბათს“
 • 20:00 დოკ/ფილმი „გენიალური ტვინები“
 • 20:30 DW პროექტი
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:15„BBC”-ის დოკ/ფილმი   
 • 22:00 „ერთი დღე სოფელში“
 • 22:30 „თეთრი კვადრატი“  
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 მხატვრული ფილმი „ცხრა“ 
 • 02:05 DW პროექტი
 • 02:35 მხატვრული ფილმი  (კლასიკა) „გამოიცანი,  ვინ მოვა სადილად“ 
 • 04:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 04:35 რადიო FM 104,5
 • 09:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 09:05 DW პროექტი   
 • 09:30 „ერთი დღე სოფელში“ (განმეორებითი ჩვენება)
 • 10:00  „დილის ტალღა“    
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:15 „თეთრი კვადრატი“    (განმეორებითი ჩვენება)
 • 13:50 „უცხო სუნელი“   (განმეორებითი ჩვენება)
 • 14:10 სათავგადასავლო დოკ/ფილმი   (განმეორებითი ჩვენება)
 • 14:40 „ბუნების კანონი“ (განმეორებითი ჩვენება)
 •  15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:25 მხატვრული ფილმი „ევა“
 • 17:00 „ბიბლიოთეკა“
 • 17:30 ქართული მხატვრული ფილმი (განმეორებითი ჩვენება)
 • 19:00 „კვირის მთავარი“
 • 20:00 „ვემსახურები საქართველოს“
 • 20:30 „ევრომაქსი“  (DW  პროექტი)     
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“  
 • 21:15 „BBC”-ის დოკ/ფილმი                     
 • 22:00 „პროექცია“
 • 22:30 მხატვრული ფილმი „მდუმარების სახლი“ 
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 „ანარეკლები“
 • 00:35 მხატვრული ფილმი “ კაპიტანი -ფანტასტიკა „ 
 • 01:55 DW პროექტი
 • 02:30 მხატვრული ფილმი  (კლასიკა) „კაბარე“ 
 • 04:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 04:35 რადიო FM 104,5