ოთხშაბათი 23, აგვისტო 2017

ტელეპროგრამა

 • 08:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია 
 • 10:00 თოქ-შოუ „მთავარი აჭარაში“ (გ/ჩ)
 • 11:00 „ვებ-სიახლეები“ 
 • 11:10 დოკუმენტური ფილმი  
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „ბიბლიოთეკა“   (გ/ჩ)
 • 13:00 საავტორო დოკ/ფილმი „ჩემი ცხოვრების სტიქია“ (გ/ჩ)
 • 14:30  „იმპულსი“ (გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30  ტელესპექტაკლი (გ/ჩ)
 • 16:45  დოკუმენტური ფილმი 
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30  თოქ-შოუ  „არტ-ექსპერტი“ 
 • 19:15 დოკუმენტური ფილმი
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 „რეკომენდაცია“ 
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“   
 • 21:40 საავტორო დოკუმენტური ფილმი „არტეფაქტი“
 • 22:00  მხატვრული ფილმი „კანონმორჩილი მოქალაქე“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 სერიალი „მძიმე დანაშაული“
 • 00:50 მუსიკა
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10  ანიმაცია
 • 09:20  დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 10:00 ანალიტიკური  თოქ-შოუ  „კვირის მთავარი“ (გ/ჩ)
 • 11:00„დილის ტალღა“( სიუჟეტები)
 • 11:10 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“ (გ/ჩ)
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 თოქ-შოუ  „არტ-ექსპერტი“(გ/ჩ)
 • 13:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 14:30 საავტორო დოკუმენტური ფილმი  „ასპარეზი“ (გ/ჩ)  
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 საავტორო დოკუმენტური ფილმი „არტეფაქტი“ (გ/ჩ)
 • 16:00 მხატვრული ფილმი  „ეზოში გამავალი ფანჯარა“
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18: 30 „მე ვარ ფერმერი“ (გ/ჩ)
 • 19:15  დოკუმენტური ფილმი 
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 „რეკომენდაცია“   
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“ 
 • 21:40 „რჩეული ფრაგმენტები“ (გ/ჩ)
 • 21:50 „ოქროს ფონდი“
 • 22:00  მხატვრული ფილმი  „სამყაროს გავლით“    
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 სერიალი „მძიმე დანაშაული“
 • 00:50 კონცერტი (Dჭ)
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:20  დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 10:00  სპეციალური გამოშვება „მთავარი“
 • 11:00 დოკუმენტური ფილმი        
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „მე ვარ ფერმერი“ (გ/ჩ)
 • 13:00   დოკუმენტური ფილმი                              
 • 14:30 „პროექცია“ (გან)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „რჩეული ფრაგმენტები“ (გ/ჩ)
 • 15:40„ბიბლიოთეკა“   (გ/ჩ)
 • 16:25 მხატვრული ფილმი  “ფან-ფან ტიტა“ 
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30“ბუნების კანონი“
 • 18:50 “ევრომაქსი“ (გ/ჩ)
 • 19:15  დოკუმენტური ფილმი 
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:30საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 „რეკომენდაცია“  
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:40  „სცენა“
 • 22:00 მხატვრული ფილმი  “სპარკლი“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 სერიალი „მძიმე დანაშაული“
 • 00:50 მუსიკა
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:20  დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 10:20 “ მგზავრის წერილები“ (გ/ჩ)
 • 10:50 „დილის ტალღა“( სიუჟეტები)
 • 11:10 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“ (გ/ჩ)
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „ბუნების კანონი“ (გ/ჩ)  
 • 13:00  დოკუმენტური ფილმი       
 • 14:30 „ერთი დღე სოფელში“ (გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „სცენა“ (გ/ჩ)
 • 16:00 მხატვრული ფილმი „ჭირვეულის მორჯულება“ 
 • 18:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30  „უცხო სუნელი“
 • 18:50 საავტორო დოკ/ფ „არტეფაქტი“ (გ/ჩ)
 • 19:15 დოკუმენტური ფილმი
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 „რეკომენდაცია“  
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:40 „ეთნოფორი“
 • 22:00 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ-შოუ „ახალი სივრცე“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05სერიალი „მძიმე დანაშაული“ 
 • 00:50 მუსიკა
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:20 დოკუმენტური ფილმი (გ/ჩ)
 • 10:00 საზოგადოებრივ-პოლიტიკური თოქ-შოუ „ახალი სივრცე“  (გ/ჩ)  
 • 11:00 „რე-ქავერი“ 
 • 11:10 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“ (გ/ჩ)
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:30 „უცხო სუნელი“ (გ/ჩ)  
 • 13:00 დოკუმენტური ფილმი 
 • 14:30 საავტორო დოკუმენტური ფილმი „ჩემი ცხოვრების სტიქია“(გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „ეთნოფორი“(გ/ჩ) 
 • 16:00  მხატვრული ფილმი „დაუვიწყარი რომანი“    
 • 18:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 სტუდია „მონიტორის“ პროექტი
 • 19:15  დოკუმენტური ფილმი 
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 „რეკომენდაცია“  
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:45 “ჩემი საქართველო“
 • 22:00 მხატვრული ფილმი „იდეალური უცნობი“  
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 სერიალი „მძიმე დანაშაული“ 
 • 00:50 კონცერტი (Dჭ)
 • 01:30 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00   საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:15 „პროექცია“(გ/ჩ)
 • 10:00 „დილის ტალღა“
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „იმპულსი“
 • 13:00 ზღაპარი
 • 13:20 მხატვრული ფილმი   „ოქროსთმიანი“ 
 • 14:40 „ბუნების კანონი“ (გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „მე ვარ ფერმერი“(გან)
 • 15:50 მხატვრული ფილმი „განრისხებული ფანტომასი“ 
 • 17:30 „სცენა“ (გ/ჩ)
 • 18 :00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 „რჩეული ფრაგმენტები“ 
 • 18:40 დოკუმენტური ფილმი  
 • 19:35 #ჰ ეშთეგი“-ს სიუჟეტები
 • 20:00 საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ლიგა („დინამო“  ბათუმი -„დინამო“ თბილისი)
 • 21:45 თოქ-შოუ  „მთავარი  აჭარაში“  
 • 22:30 „ერთი დღე სოფელში“                 
 • 23:10 „თეთრი კვადრატი“                    
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 „ლიტარეა“
 • 00:30 მხატვრული ფილმი „წმინდანები ბუნდოგიდან“
 • 02:05 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:15 „ერთი დღე სოფელში“ (გ/ჩ)
 • 10:00 „დილის ტალღა“
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 დოკუმენტური ფილმი „ასპარეზი“ 
 • 13:00 ზღაპარი
 • 13:20 ანიმაციური ფილმი „ნემოს ძიებაში“
 • 14:40 „უცხო სუნელი“ (გ/ჩ)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „თეთრი კვადრატი“ (გ/ჩ)  
 • 17:30 „ეთნოფორი“ (გან)
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 „რჩეული ფრაგმენტები“ 
 • 18:40 დოკუმენტური ფილმი „საგურამოს სახლი“
 • 19:10 #ჰ ეშთეგი“-ს სიუჟეტები
 • 19:45„ევრომაქსი“
 • 20:15 „ბიბლიოთეკა“
 • 21:00  ანალიტიკური თოქ-შოუ  „კვირის მთავარი“                    
 • 21:45 „პროექცია“
 • 22:30 საავტორო დოკუმენტური ფილმი  “მონაზვნები“  
 • 23:15 მხატვრული ფილმი  „ჩემი მშვენიერი ლედი“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05მხატვრული ფილმი  „ჩემი მშვენიერი ლედი“
 • 02:00 საინფორმაციო დაიჯესტი