სამშაბათი 28, თებერვალი 2017

ტელეპროგრამა

 • 08:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:00 სერიალი  „შავი სია“ (განმეორებით)
 • 10:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 11:00 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“ (განმეორებით)
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:30 მხატვრული ფილმი  „ფოლადის მაგნოლიები“  
 • 14:30  „იმპულსი“ (განმეორებით)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30  ტელესპექტაკლი (განმეორებით)
 • 17:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30  სტუდია „მონიტორი“-ს პროექტი  
 • 19:10 სერიალი „შავი სია“
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 რე-ქავერი
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“   
 • 21:40 „ეკომიგრაცია“
 • 22:00 მხატვრული ფილმი  „წარმოუდგენელი“   
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“(განმეორებით)
 • 00:50 სერიალი „მძიმე დანაშაული“
 • 02:30  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10  ანიმაცია
 • 09:00 სერიალი  „შავი სია“ (განმეორებით)
 • 10:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 11:00 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“ (განმეორებით)
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:30 მხატვრული ფილმი „პატარა დიდი ჯარისკაცი“
 • 14:30 სპორტი (განმეორებით)  
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „ეკომიგრაცია“ (განმეორებით)
 • 16:00 მხატვრული ფილმი „იუველირთა სანაპირო“ 
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18: 30 „მე ვარ ფერმერი“
 • 19:10  სერიალი „შავი სია“
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 ვებ-სიახლეები
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“ 
 • 21:40 „რჩეული ფრაგმენტები“
 • 21:50 მხატვრული ფილმი  „ტურის დასასრული“  
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“(განმეორებით)
 • 00:50 სერიალი „მძიმე დანაშაული“
 • 02:30  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:00 სერიალი  „შავი სია“ (განმეორებით)
 • 10:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 11:00 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“ (განმეორებით)
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:30 „მე ვარ ფერმერი“ (განმეორებით)
 • 13:00   მხატვრული ფილმი „ტურის დასასრული“  
 • 14:30 „პროექცია“ (განმეორებით)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „რჩეული ფრაგმენტები“ (განმეორებით)
 • 15:45 მხატვრული ფილმი „ეს მშვენიერი ცხოვრება“
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 „ბუნების კანონი“
 • 19:10  სერიალი „შავი სია“ 
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 რე-ქავერი
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:40  „სცენა“
 • 22:00 მხატვრული ფილმი  „არ ვიცი ამას როგორ ვაკეთებ“ 
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“(განმეორებით)
 • 00:50 სერიალი „მძიმე დანაშაული“
 • 02:30  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:00 სერიალი  „შავი სია“ (განმეორებით)
 • 10:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 11:00 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“ (გამეორებით)
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:30 „ბუნების კანონი“ (განმეორებით)  
 • 12:50  მხატვრული ფილმი  „არ ვიცი ამას როგორ ვაკეთებ“
 • 14:30 „ერთი დღე სოფელში“ (განმეორებით)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „სცენა“ (განმეორებით)
 • 16:00 მხატვრული ფილმი  “ველოსიპედის გამტაცებელი“ 
 • 18:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30  „უცხო სუნელი“
 • 19:10 სერიალი „შავი სია“  
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 „ვებ-სიახლეები“
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:40 „ეთნოფორი“
 • 22:00 მხატვრული ფილმი  „შეუმჩნეველი“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“(განმეორებით)
 • 00:50 სერიალი „მძიმე დანაშაული“
 • 02:30  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:10 ანიმაცია
 • 09:00 სერიალი  „შავი სია“ (განმეორებით)
 • 10:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 11:00 საღამოს თოქ-შოუ „#ჰეშთეგი“ (განმეორებით)
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:30 „უცხო სუნელი“ (განმეორებით)  
 • 12:50 მხატვრული ფილმი  „გაბი დაგლასის ისტორია“
 • 14:30 საავტორო დოკუმენტური ფილმი (განმეორებით) 
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „ეთნოფორი“(განმეორებით)
 • 16:00 მხატვრული ფილმი „ახალი დროება“ 
 • 18:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 სტუდია „მონიტორი“-ს  პროექტი  
 • 19:10 სერიალი „შავი სია“
 • 20:00 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:30 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“-ს  ანონსი
 • 20:35 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“
 • 20:45 „რჩეული ფრაგმენტები“
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:40 “ჩემი საქართველო“
 • 22:00 პოლიტიკური თოქ-შოუ „ფაქტორი“
 • 23:00 დოკუმენტური ფილმი
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 საღამოს თოქ-შოუ  „#ჰეშთეგი“(განმეორებით)
 • 00:50 სერიალი „მძიმე დანაშაული“
 • 02:30  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 8:00   საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:15 ანიმაცია
 • 09:15 „პროექცია“(განმეორებით)
 • 10:00 „დილის ტალღა“
 • 12:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 „იმპულსი“
 • 12:50 მხატვრული ფილმი  „კურიერი“
 • 14:35 „ბუნების კანონი“ (განმეორებით)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „მე ვარ ფერმერი“(განმეორებით)
 • 15:50 მხატვრული ფილმი  „მზიანი ველის სერენადა”   
 • 17:30 „სცენა“ (განმეორებით)
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 საავტორო დოკუმენტური ფილმი 
 • 19:10  ტელესპექტაკლი
 • 21:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:30 „ერთი დღე სოფელში“
 • 22:15  „თეთრი კვადრატი“ 
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 სერიალი „შავი სია“
 • 01:30  საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 08:20 ანიმაცია
 • 09:15 „ერთი დღე სოფელში“ (განმეორებით)
 • 10:00 „დილის ტალღა“
 • 12:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 12:20 სპორტი
 • 12:50 მხატვრული ფილმი „ჯადოქრის კვალდაკვალ"
 • 14:35 „უცხო სუნელი“ (განმეორებით)
 • 15:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 15:30 „თეთრი კვადრატი“ (განმეორებით)
 • 17:30 „ეთნოფორი“ (განმეორებით)
 • 18:00 საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 18:30 „რჩეული ფრაგმენტები“
 • 18:40 მხატვრული ფილმი „ჯეკი და ჯიმი“
 • 20:40 „ეკომიგრაცია“
 • 21:00  საინფორმაციო გამოშვება „მთავარი“
 • 21:30 „პროექცია“
 • 22:15 საავტორო დოკუმენტური ფილმი   
 • 23:00 მხატვრული ფილმი „ ჩემი ოცნების პაემანი“
 • 00:00 საინფორმაციო დაიჯესტი
 • 00:05 მხატვრული ფილმი „ჩემი ოცნების პაემანი“
 • 01: 05 სერიალი „შავი სია“ 
 • 02:00 საინფორმაციო დაიჯესტი