სამშაბათი 19, სექტემბერი 2017
ქეთევან ბოლქვაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები