კვირა 16, დეკემბერი 2018
ლენა მამულაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები