სამშაბათი 23, ოქტომბერი 2018
ზაზა ტაკიძე /სტაჟორი/
ჟურნალისტი