ხუთშაბათი 13, დეკემბერი 2018
ზაზა ტაკიძე /სტაჟორი/
ჟურნალისტი

სიუჟეტები