ოთხშაბათი 22, ნოემბერი 2017
ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი