ხუთშაბათი 20, სექტემბერი 2018
ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები