კვირა 18, თებერვალი 2018
ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები