კვირა 22, ივლისი 2018
ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები