სამშაბათი 19, სექტემბერი 2017
ნათია ლომაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები