კვირა 16, დეკემბერი 2018
ზაირა ლომაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები