კვირა 22, ივლისი 2018
ზაირა ლომაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები