ოთხშაბათი 23, აგვისტო 2017
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები