ოთხშაბათი 21, თებერვალი 2018
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები