ოთხშაბათი 23, იანვარი 2019
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები