სამშაბათი 20, ნოემბერი 2018
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები