კვირა 22, ივლისი 2018
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები