ხუთშაბათი 14, დეკემბერი 2017
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები