კვირა 24, მარტი 2019
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები