ოთხშაბათი 28, ივნისი 2017
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი