შაბათი 21, ოქტომბერი 2017
კობა ფარტენაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები