ხუთშაბათი 21, სექტემბერი 2017
ილონა შავლიძე
ჟურნალისტი