კვირა 25, ივნისი 2017
სოფიკო მაკარაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები