კვირა 27, მაისი 2018
სოფიკო მაკარაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები