კვირა 24, მარტი 2019
სოფიკო მაკარაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები