ხუთშაბათი 13, დეკემბერი 2018
ქეთევან კაცაძე
ჟურნალისტი