კვირა 24, სექტემბერი 2017
ქეთევან კაცაძე
ჟურნალისტი