კვირა 22, ივლისი 2018
ქეთევან კაცაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები