კვირა 17, თებერვალი 2019
ნინო ინაიშვილი
ჟურნალისტი