კვირა 25, ივნისი 2017
თეონა თურმანიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები