კვირა 22, ივლისი 2018
თეონა თურმანიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები