კვირა 22, ოქტომბერი 2017
თეონა თურმანიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები