შაბათი 15, დეკემბერი 2018
ბექა რომანაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები