კვირა 20, მაისი 2018
ბექა რომანაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები