კვირა 24, სექტემბერი 2017
ბექა რომანაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები