ოთხშაბათი 24, აპრილი 2019
მაია ფუტკარაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები