კვირა 16, დეკემბერი 2018
მაია ფუტკარაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები