კვირა 30, აპრილი 2017
თეონა ხარაბაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები