კვირა 27, მაისი 2018
თეონა ხარაბაძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები