კვირა 23, ივლისი 2017
გიორგი წეროძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები