კვირა 21, ოქტომბერი 2018
ირინე წუწუნავა
ჟურნალისტი

სიუჟეტები