შაბათი 21, ოქტომბერი 2017
ნათია კოპალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები