პარასკევი 19, ოქტომბერი 2018
ნათია კოპალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები