ორშაბათი 21, აგვისტო 2017
ნათია კოპალიანი
ჟურნალისტი