ხუთშაბათი 14, დეკემბერი 2017
ნონა დიასამიძე
ჟურნალისტი

სიუჟეტები