კვირა 18, თებერვალი 2018
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები