სამშაბათი 25, აპრილი 2017
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი