სამშაბათი 28, მარტი 2017
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი