სამშაბათი 19, სექტემბერი 2017
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები