შაბათი 18, აგვისტო 2018
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები