ოთხშაბათი 22, ნოემბერი 2017
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი