ორშაბათი 21, იანვარი 2019
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები