კვირა 23, ივლისი 2017
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები