პარასკევი 22, ივნისი 2018
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები