სამშაბათი 28, თებერვალი 2017
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები