კვირა 24, მარტი 2019
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები