ორშაბათი 22, ოქტომბერი 2018
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი

სიუჟეტები