პარასკევი 20, იანვარი 2017
ჯენი კვანტალიანი
ჟურნალისტი