კვირა 24, მარტი 2019

ბათუმის მერიის 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტი

14, მარტი 2019 21:28:00

ბიუჯეტის მონიტორინგის შემდეგ, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის − „ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება“ შესაბამისობის ანგარიშს აქვეყნებს.

დოკუმენტში საუბარია შეზღუდულ კონკურენციაზე, ბიუჯეტის არარაციონალურ ხარჯვაზე, არასათანადო მონიტორინგსა და კონტროლზე, ასევე ნათქვამია, რომ ცალკეული პროგრამების ფარგლებში საბიუჯეტო პარამეტრები არასწორადაა განსაზღვრული, რამაც საბიუჯეტო სახსრების აუთვისებლობა განაპირობა. დოკუმენტი ცოტა ხნის წინ გასაჯაროვდა და დაახლოებით იმას ასახავს რაზეც ჩვენ გუშინ მოვამზადეთ სიუჟეტი


დღის ამბები