კვირა 24, მარტი 2019

შემცირდა თუ გაიზარდა ინვესტიციები?

11, იანვარი 2019 18:01:00

შემცირებული უცხოური ინვესტიციები აჭარაში. 2018 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით წინა წლებთან შედარებით ინვესტიციების შემოსვლა, მნიშვნელოვნად შემცირდა.

ოპოზიცია ამაში ადგილობრივ ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რაზეც მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ საქსტატის მონაცემები რეალურ ეკონომიკურ სახეს არ ასახავს საერთო საინვესტიციო ფონი კვლავ მაღალია.