კვირა 24, მარტი 2019

ბათუმში საწარმოო ბიზნეს-ცენტრი შეიქმნება

11, იანვარი 2019 18:21:00

მერები ეკონომიკური ზრდისთვის, ევროკავშირის ინიციატივა, რომლის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკის მრავალფუნქციური განვითარება.

ბათუმის მერიასა და აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატას შორის დადებული მემორანდუმის თანახმად, უწყებებმა ხელი უნდა შეუწყონ მსუბუქი მრეწველობის განვითარებას, რათა ბათუმი არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ტურისტულ ბიზნესზე და  გაიზარდოს მისი საერთაშორისო ცნობადობა და საინვესტიციო პოტენციალი.  

ბიზნესგეგმასთან შენიშვნები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.


დღის ამბები