კვირა 24, მარტი 2019

პრეზიდენტმა ცესკო-ს წევრის ვაკანტურ ადგილზე გიორგი შარაბიძის და ნათია იოსელიანის კანდიდატურა წარუდგინა

11, იანვარი 2019 13:45:00

საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანტურ ადგილზე გიორგი შარაბიძის და ნათია იოსელიანის კანდიდატურები განსახილველად წარუდგინა.

ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ მე - 12 მუხლის მე - 8 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს ცენტრალური  საარჩევნო  კომისიის წევრის გიორგი შარაბიძის უფლებამოსილების ვადის გასვლასთან დაკავშირებით წარმოშობილ ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე ასარჩევად ღია კონკურსის საფუძველზე შეირჩა ორი ახალი კანდიდატურა.

390