ხუთშაბათი 13, დეკემბერი 2018

პანსიონის საქმე - მხარეთა პოზიციები

12, ოქტომბერი 2018 15:02:00

ქობულეთის მერიაში ახლა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების სამოტივაციო ნაწილს ელოდებიან. შეასრულებს თუ არა მუნიციპალიტეტის მერია სასამართლოს გადაწყვეტილებას,  ჩართოს პანსიონი წყლისა და კანალიზაციის სისტემაში?