ოთხშაბათი 24, აპრილი 2019

ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა-შენახვა - მორიგი საკონსტიტუციო სარჩელი

11, ოქტომბერი 2018 12:19:00

ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებით მორიგ სარჩელს  განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლო. მოსარჩელე მსჯავრდებულია ნარკოტიკული საშუალებების - ამფეტამინის და მეტამფეტამინის დიდი ოდენობით, უკანონო შეძენისა და შენახვისთვის და შეფარდებული აქვს 6 წლიანი პატიმრობა. მოსარჩელე ითხოვს ამგვარი ტიპის ნარკოტიკული საშუალებების პირად მოხმარებაზე გაუქმდეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

 მოქალაქე  მიიჩნევს, რომ დასახელებული ქმედებებისთვის სასჯელის სახედ თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება წარმოადგენს აშკარად არაპროპორციულ სასჯელს და  ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას.


დღის ამბები