სამშაბათი 19, თებერვალი 2019

ბაღების აღმზღდელთა საკონკურსო ბარიერი 164-დან ექვსმა პედაგოგმა გადალახა

05, ოქტომბერი 2018 21:10:00

ბათუმში ახალაშენებული ბაღის გახსნა დაგვიანდა - კონკურსის გზით ვერ მოხერხდა საჭირო რაოდენობის თანამშრომლების შერჩევა. კონკურსანტთა ნაწილი ფიქრობს რომ შედეგი რთულმა ტესტებმა განაპირობა, კითხვების შემდგენ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში კი აცხადებენ, რომ დავალებები მოთხოვნებს შეესაბამებოდა.

რას გადაწყვეტს ბათუმის ბაღების გაერთიანება - დაწევს თუ არა ბარიერს, იმისთვის რომ შეავსოს ვაკანტური ადგილები? 


დღის ამბები