ხუთშაბათი 25, აპრილი 2019

პენსიონერებისა და შშმ პირებისთვის სოციალური პაკეტი იცვლება

14, სექტემბერი 2018 21:10:00

ცვლილება ასაკით პენსიონერებისთვის და სოციალური შემწეობის მიმღებთა გაზრდილი რაოდენობა - აჭარაში წელს ფულად დახმარებას სახელმწიფოსგან 33 ათასზე მეტი ადამიანი იღებს, ეს რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. ბევრია შემწეობის მიღმა დარჩენილი, ქველმოქმედებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარების იმედად.

ის რაც ევროპასა და ამერიკაში მენეჯმენტის სტრატეგიული ნაწილია, ჩვენთან ჯერ - ჯერობით ერთჯერად დახმარებებში გამოიხატება. სახელმწიფო, შემწეობის საჭიროების მქონე ოჯახები, ბიზნესი და სოციალური პასუხისმგებლობა.


დღის ამბები