სამშაბათი 23, აპრილი 2019

ღია ელექტროსადენები და დაჭაობებული ტბა ცენტრალურ პარკში

14, სექტემბერი 2018 21:07:00

ღია ელექტროსადენები რეკრეაციულ ზონაში - იქ, სადაც ბათუმში ყველაზე ხშირად დაჰყავთ ბავშვები ელექტრობოძები დაზიანებულია, გარდა იმისა, რომ ცენტრალურ პარკში არ არის სათანადოდ გამართული განათების სისტემა, იქ გადაადგილებაც სახიფათოა - დაჭაობებულია ტბაც, რომელსაც როგორც გვეუბნებიან, ჯერ კიდევ იკვლევენ.

ბათუმის მერია მომავლიდან აპირებს ცენტრალური პარკის მოწესრიგებას. ასევე სამომავლოდ იგეგმება ტბის მეტად მოვლა. 

3287

დღის ამბები