ხუთშაბათი 21, მარტი 2019

თემის სამედიცინო პუნქტები წყლისა და ელექტროენერგიის გარეშე 

14, სექტემბერი 2018 18:50:00

ამორტიზებული და მოუვლელი სამედიცინო პუნქტები ხელვაჩაურში. აქ არსებული პირობები ასეთია: არც წყალია და არც შუქი. ექიმები ელექტროენერგიის საფასურს საკუთარი ხარჯებით ფარავენ, პაციენტებამდე კი ფეხით მიდიან. სამედიცინო პუნქტები 2017 წლიდან თვითმმართველობის, მანამდე კი აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ბალანსზე იყო. 

883