ოთხშაბათი 20, მარტი 2019

„აკვაკულტურა-პოტენციალი და გამოწვევები“

14, სექტემბერი 2018 15:00:00

აჭარის სავაჭრო პალატაში  სხვადასხვა უწყების წარმომადგენელი თევზის მოშენებისა და სამეწარმეო დარგის განვითარებაზე  მსჯელობენ.  პრობლემების გადასაჭრელად  ერთობლივი სამოქმედო გეგმა შემუშავდება.

შეხვედრის დასრულების შემდეგ ,,ალი და ნინოს’’ მიმდებარე ტერიტორიასთან  თევზპროდუქტების ქართული და ეგზოტიკური კერძები  გამოიფინება. 

1025

დღის ამბები