ხუთშაბათი 25, აპრილი 2019

ვინ არის ''ოჯახის უფროსი''?

10, აგვისტო 2018 18:05:00

ვინ არის ოჯახის უფროსი და არის თუ არა ქალი ოჯახში მეორახარისხოვანი წევრი? ასევე, ანიჭებს თუ არა უპირატესობას  კაცს  ამ შემთხვევაში მთავრობის სახელით გამოცემულ საკანონმდებლო აქტებში გამოყენებული ტერმინი , „ოჯახის უფროსი''.

აღნიშნულ დოკუმენტში პირდაპირ არ არის მითითებული, ვინ არის, ან ვინ უნდა იყოს ოჯახის უფროსი, თუმცა  როგორც სახალხო დამცველი აცხადებს საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებულ ტრადიციულ წარმოდგენებში „ოჯახის უფროსად“ მოიაზრებოდა მკაცი, რომელიც მისი სქესის გამო, ოჯახში გადაწყვეტილების მიმღები პირი იყო. ნინო ლომჯარია გამოყენებული ტერმინის სხვა უფრო ნეიტრალური ფორმით მოდიფიცირებას ითხოვს.

2805

დღის ამბები