ორშაბათი 21, იანვარი 2019

მე-14 ბაღში გამოძიება ბავშვებზე ძალადობის მუხლით დაიწყო

16, აპრილი 2018 21:21:00

ანალიზები პარაზიტებზე და სტრესი მოზარდებისთვის – რა მოხდა მე-14 ბაღში? ცნობილია რომ მოკვლევა დაწყებულია მშობლის შემდეგი განცხადების საფუძველზე - მოზარდებს ანალიზის ასაღებად ერთმანეთის გვერდიგვერდ აშიშვლებდნენ, რაც მათთვის სტრესული იყო და დაირღვა მოზარდების უფლებები.

სახალხო დამცველთან ერთად ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროც იკვლევს. რას აცხადებენ სამედიცინო დაწესებულებასა და ბაღების გაერთიანებაში.