ორშაბათი 21, იანვარი 2019

საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრში ღია კარის დღე გაიმართა

16, აპრილი 2018 14:00:00

საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრში ღია კარის დღე გაიმართა. რეკრუტებმა საჩვენებელ სწავლებაში მიიღეს მონაწილეობა. მათ ოჯახის წევრებისა და ახლობლების წინაშე ბრძოლის ველზე სამწყობრო და ფიზიკური მომზადების დემონსტრირების შესაძლებლობა მიეცათ. სპეციალური სავარჯიშოები რამდენიმე სასწავლო უბანზე ჩატარდა.

ალგეთში ათკვირიან საწყის საბრძოლო მომზადებას ამჟამად სხვადასხვა რეგიონიდან სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვეული 145 და საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი 350 სამხედრო მოსამსახურე გადის. 26 მაისს ფიცის დადების შემდეგ, ისინი სხვადასხვა ქვედანაყოფში გადანაწილდებიან და ოთხწლიან საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურს გაივლიან. 

1168